Forside

Bestyrelse

Ny Søndergårds bestyrelse pr. juni 2021

 

Kontaktinformation

Ansvarsområder

Formand
Jan Bonde
Sønderengen 100

51 44 43 32
formand@nysoendergaard.dk

Kontakt til medlemmerne
Mødeindkaldelser m.m.
Fælles arealer – vedvarende vedligeholdelse (plan udarbejdes)
Lokalplan – standarder – plan for udmøntning

Næstformand
Søren Hanghøj

naestformand@nysoendergaard.dk

Vedligeholdelse af fællesarealer
Lokalplan – standarder – plan for udmøntning

Kasserer
Jakob Larsen
Slettevej 17

25 61 07 37
kasserer@nysoendergaard.dk

Regnskab og revision
Medlemskartotek, opkrævning af kontingent
Snerydningsordning
Garageejere (adm. af grundlejeaftaler)

Sekretær
Jesper Schaarup
Almindingen 57

61 72 96 60
sekretaer@nysoendergaard.dk

Referater fra møder
Vedligeholdelse af arkiv
Lokalplan – standarder – plan for udmøntning
Garager – vedligeholdelse - grus

Bestyrelsesmedlem
Mads Allingstrup

bestyrelsesmedlem@nysoendergaard.dk

Lån af materiel (adm. af låneaftaler)
Indkøb – nye artikler/vedligeholdelse

Webmaster: Ulrik Andersen, webmaster@nysoendergaard.dk

Referater fra Bestyrelsesmøder: