Forside

Lån af materiel

Foreningens trailer

Grundejerforeningen ejer en trailer og to stiger, som medlemmerne gratis kan låne. Traileren er anskaffet efter beslutning herom på generalforsamlingen 2009. Stigerne er doneret af medlemmer af foreningen. Materiellet opbevares i foreningens garage.

Bestyrelsen har udarbejdet vilkår og procedurer for lån af foreningens materiel.

For at kunne låne materiellet, skal medlemmet først underskrive en låneaftale med foreningens bestyrelse.

Inden traileren og stigerne tages i anvendelse, er der en række råd, regler og vejledninger, som låneren bør sætte sig ind i.

Foreningens to stiger